Wyszukiwarka
Producent
Ostatnio oglądane
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego twojeakcesoria.pl

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.twojeakcesoria.pl (dalej jako "Sklep").
2. Podmiot, który korzysta ze Sklepu (dalej jako "Klient") obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na brzmienie postanowień Regulaminu winien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu.
3. Właścicielem Sklepu jest Sebastian Janik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janik Sebastian Golden Group, zarejestrowaną przez Ministra Gospodarki w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres siedziby: ul. Seweryna Mielżyńskiego 18 lok. 2, 61-725 Poznań (adres do doręczeń pozostaje taki sam); NIP:665-276-95-63; REGON: 301968214; tel.: 789155751 (dalej jako „Właściciel Sklepu”).    

Informacje ogólne


4. Właściciel Sklepu prowadzi w ramach Sklepu sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy usługi drogą elektroniczną.
5. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.    
6. Do każdego zakupionego produktu załączony jest paragon zakupu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, ale prosimy o zaznaczenie takiej informacji przy składaniu oferty kupna. W informacji powinny się znaleźć wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.     
7. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane.  Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 • nie ma właściwości, o których istnieniu Właściciel Sklepu zapewniał, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Właściciela Sklepu przy zawarciu umowy, a Właściciel Sklepu nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.


8. Klient może założyć konto Klienta w Sklepie. Podczas zakładania konta Klient obowiązany jest wyrazić zgodę na brzmienie Regulaminu. Z chwilą rejestracji konta Klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako "Umowa"). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Sklep umożliwia Klientowi m.in.:

 • założenie i utrzymywanie konta Klienta;

 • korzystanie z usługi typu newsletter;

 • korzystanie z funkcjonalności Sklepu.


9. Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną dostarczane są nieodpłatnie. Czas trwania ewentualnych zobowiązań Klienta wynikających z Umowy obejmuje co najmniej czas trwania Umowy. Po rozpoczęciu świadczenia usług w ramach Umowy na wyraźne żądanie Klienta, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 32 i następne,  wygasa.

Składanie i realizacja zamówień

10. Zamówienie w ramach prowadzonej przez Właściciela Sklepu sprzedaży towarów w Sklepie można składać za pomocą jego interfejsu 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. 
11. Podczas składania zamówienia Klient obowiązany jest wyrazić zgodę na brzmienie Regulaminu, a także ewentualnych innych warunków dodatkowych, jeżeli takowe znajdują zastosowanie do danej transakcji, o czym Właściciel Sklepu informuje za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu. 
12. Klient obowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie błędnych danych lub nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
13. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
14. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Właściciela Sklepu zamówienia. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, jeżeli Właściciel Sklepu ofertę Klienta przyjmie.   
15. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta, wiadomości e-mail zawierającej informację o akceptacji przez Właściciela Sklepu zamówienia. 
16. Klient powinien otrzymać wiadomość o akceptacji przez Właściciela Sklepu zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, w przeciwnym razie Klient przestaje być związany złożoną przez siebie ofertą.    
17. Każdy towar ma określoną dostępność. Właściciel Sklepu akceptuje zamówienie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. 
18. W przypadku niedostępności (lub niepełnej dostępności) towaru wskazanego w zamówieniu Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.
19. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty wysłania przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail z akceptacją złożonego przez Klienta zamówienia nie zostanie uregulowana płatność i nie uda się w żaden sposób nawiązać kontaktu z Klientem, zamówienie może zostać anulowane przez Właściciela Sklepu (nie dotyczy zamówień, w stosunku do których wybrano opcję płatności za pobraniem).
20. Klient może zmienić swoje zamówienie lub je wycofać do momentu wysyłki towaru, pisząc na adres: bok@twojeakcesoria.pl   

Sposoby płatności


21. Możliwe są następujące formy płatności: 

 • przelewem na konto Właściciela Sklepu (niezbędne informacje do realizacji przelewu, w tym numer konta bankowego Właściciela Sklepu i numer zamówienia zostaną przesłane pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji);

 • płatność w kanale elektronicznym tzw. "błyskawiczny przelew" za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie konta w banku umożliwiającym realizację takich przelewów np. mBank, Inteligo, itp. - pełna, aktualna lista obsługiwanych banków jest dostępna na stronie przelewy24.pl);

 • płatność w kanale elektronicznym kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez serwis payu.pl np. VISA, MasterCard i inne - pełna, aktualna lista obsługiwanych kart płatniczych dostępna jest na stronach www.przelewy24.pl);

 • za pobraniem - płatność gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru (przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.


22. W przypadku wybrania płatności przelewem lub w kanale elektronicznym, towar zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela Sklepu.

Koszt i czas dostawy

23. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy: 

 • Poczta Polska - przesyłka priorytetowa lub przesyłka priorytetowa pobraniowa. Czas dostawy wynosi z reguły 1-3 dni robocze. Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku (a w większych miastach, także w soboty) w godzinach od 9 do 18. Jeżeli pracownik poczty nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem pozostawi awizo, z którym w terminie 14 dni należy udać się do odpowiedniej placówki pocztowej po odbiór paczki;

 • Firma kurierska DPD - przesyłka przedpłacona i przesyłka pobraniowa. Czas dostawy wynosi z reguły 1 dobę od momentu wysłania przesyłki. Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku;

 • Paczkomaty – przesyłka przedpłacona i przesyłka pobraniowa. Czas dostawy wynosi z reguły ok. 2 dni robocze. Przesyłki dostarczane są do paczkomatów, z których można odbierać paczki 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu;

 • Paczka w ruchu - przesyłka przedpłacona. Czas dostawy może dochodzić do 4 dni roboczych;
 • Odbiór osobisty możliwy jest po uzgodnieniu terminu odbioru z obsługą Sklepu i potwierdzeniu przez obsługę gotowości towaru do odbioru. Odbiór osobisty możliwy jest w Poznaniu i Koninie.


24. Koszty wysyłki zostały określone na podstronie Sklepu w zakładce „Koszty wysyłki”.
25. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk Klienta składa się czas kompletowania zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i innych dni ustawowo wolnych od pracy.     
26. Przed odebraniem przesyłki Klient ma prawo w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sprawdzić stan przesyłki w celu stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń przesyłki mających miejsce w trakcie transportu oraz zażądać sporządzenia protokołu szkodowego. O ubytkach lub uszkodzeniach może w szczególności świadczyć oklejenie paczki taśmami innymi niż taśmy firmowe Sklepu, mechaniczne uszkodzenia opakowania przesyłki. Klient ma prawo m.in. odmówić odbioru przesyłki, jeśli po sprawdzeniu jej stanu okaże się, że towar jest uszkodzony, przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Właściciela Sklepu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Reklamacje

27. W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy o tym fakcie powiadomić Właściciela Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres bok@twojeakcesoria.pl lub w formie pisemnej, na adres siedziby Właściciela Sklepu. 
28. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Klienta; b) adres do korespondencji; c) numer zamówienia (jeśli zostało złożone); d) opis, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową; e) określenie roszczenia; f) podpis Klienta w przypadku składania reklamacji drogą pisemną; g) dokument zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
29. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego. 
30. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu. 
31. W razie konieczności odesłania towaru do Właściciela Sklepu lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta z Właścicielem Sklepu w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Właściciela Sklepu z Pocztą Polską i firmami kurierskimi, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej z Właścicielem Sklepu firmy jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe, niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta. Preferowaną przez Właściciela Sklepu firmą do odesłania przesyłki reklamacyjnej jest Poczta Polska.

Odstąpienie od umowy

32. Klient będący konsumentem, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazana weszli w posiadanie zakupionego towaru. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy, termin ten wygasa z upływem 14 dnia od zawarcia Umowy. Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed ich upływem. W tym celu Klient może wykorzystać znajdujący się na stronach internetowych Sklepu Formularz odstąpienia, przy czym nie jest to obowiązkowe.
33. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Właściciel Sklepu zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru – z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Właściciela Sklepu – niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel Sklepu otrzymał skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Klient skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń. 
34. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient obowiązany jest dostarczyć towar Właścicielowi Sklepu na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu towaru ze względu na jego charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania go pocztą w trybie zwykłym, Właściciel Sklepu o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danego towaru). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że Właściciel Sklepu zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru proszę dołączyć dokument zakupu (oryginał paragonu lub faktura).
35. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


36. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Właściciel Sklepu uprzejmie prosi - o ile to możliwe - o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie będzie jednak w żadnym wypadku warunkiem skuteczności takiego odstąpienia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
37. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od Umowy.
38. Jeżeli Klient złożył oświadczenie od odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przedstawiona przez Klienta przestaje wiązać.

Prawa autorskie i ochrona baz danych

39. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. 
40. Informacje zamieszczone w ramach Sklepu (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Sklepu lub właścicieli tych informacji. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej Sklepu są zabronione. 
41. Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie bezpośrednio za pomocą dostarczanego przez Sklep interfejsu. 
42. Wszelkie znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy zamieszczone na stronie Sklepu są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli. 
43. Baza danych produktów Sklepu zawarta na stronie internetowej www.twojeakcesoria.pl podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.). Producentem bazy danych w rozumieniu powyższej ustawy jest Właściciel Sklepu.

Polityka prywatności

45. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
46. Zasady postępowania z Danymi zostały określone w Polityce prywatności.

Postanowienia końcowe

47. Zarówno Umowa, jaki i umowa sprzedaży, zawierane są w języku polskim. 
48. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 
49. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java (zalecane przeglądarki: Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome; Safari), włączona obsługa plików cookies. 
50. Klient winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Właściciel Sklepu nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji przesyłanych do lub z Sklepu.
51. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Klienta lub Właściciela Sklepu - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia konta przez Klienta. 
52. W ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, Klienta obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
53. Właściciel Sklepu zapewnia Klientowi dostęp do aktualnej informacji o: 

 • szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

 • funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Właściciela Sklepu do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.


54. Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk, z którego treścią można zapoznać się tutaj.
55. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu wymagać może wyłączenia filtrów reklam lub – w przypadku usługi newsletter – odpowiedniego ustawienia filtrów antyspamowych poczty elektronicznej Klienta.
56. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


57. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Właścicielem Sklepu;

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Właścicielem Sklepu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 • Klient będący Konsumentem może złożyć skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr